Kontakt

By skontaktować się z nami, należy napisać do nas e-maila lub korzystać z formularza zamówień, mieszczonego na stronie. Oczywiście w kwestii ustalania szczegółów lub zapytania, prosimy o e-maila z dokładnymi oczekiwaniami klienta. Tak też w ogólnym zarysie wyceniamy pracę.